Vyhľadať
Close this search box.

Trendy v účtovníctve v roku 2020 (2. časť z 2)

Je dôležité, aby sme sledovali trendy v účtovníctve, pretože sa naše služby môžu neustále zlepšovať a posúvať vpred.
Trends in Accounting in 2020

Vo februári 2020 sme uverejnili prvú časť článku „Trendy v účtovníctve“ a teraz Vám ponúkame druhú časť. Je dôležité, aby sme sledovali trendy v účtovníctve, pretože sa naše služby môžu neustále zlepšovať a posúvať vpred. V súčasnosti sú služby v účtovníctve zraniteľné voči prerušeniam viac ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na neustály technologický pokrok a súčasné nepokoje v dôsledku šíriaceho sa vírusu COVID-19 je potrebné pretvoriť organizácie. Usilujúci profesionáli v tejto oblasti musia vziať do úvahy nové účtovnícke trendy a techniky, aby sa dostali na trh talentov. V nasledujúcich častiach sa pozrime na niektoré ďalšie účtovnícke trendy.

 1. Nastavenie vzdialenej práce (Home office)
  Jedným z najdôležitejších trendov v účtovníctve je umožniť zamestnancom prístup k práci na diaľku. Účtovnícke firmy uznávajú praktické výhody, ktoré prináša nastavenie vzdialenej práce. V minulosti by to nebolo možné. S technologickým pokrokom a vznikom počítačových účtovných systémov však môžu účtovníci pracujúci z domu dosahovať rovnako vynikajúce výsledky ako v kancelárskych prostrediach.
 2. Analýza rozsiahlých údajov v účtovníctve
  Analýza rozsiahlých údajov má významný vplyv v mnohých odvetviach a tiež v účtovníctve. Vďaka podpore analýzy dát sa spoločnosti môžu sústrediť na analýzu procesov, plánovanie, identifikáciu potenciálnych problémov a na správne obchodné rozhodnutia. Odborníci definujú, ktoré zo zozbieraných údajov sú najcennejšie, a potom ich prevedú na užitočné informácie. Preto pri prijímaní nových zamestnancov čoraz viac firiem uprednostňuje účtovníkov, ktorí majú znalosti z oblasti dát a analytické zázemie.
 3. Upriamenie pozornosti na analýzu údajov
  Vzhľadom na to, že technológia spôsobuje efektívnejšie vykonávanie konkrétnych úloh týkajúcich sa účtovníctva, sa účtovnícke odvetvie postupne zameriava na analýzu údajov. Účtovníci plnia nové úlohy ako finanční poradcovia, čo zahŕňa aj analýzu údajov. Analýza čísel pomáha podnikom pri získavaní cenných poznatkov, čo im umožňuje identifikovať zlepšenia procesov, ako aj zvyšovať efektívnosť a lepšie riadiť riziká. Analytika údajov ako súčasť účtovných služieb je teraz výkonnejšia, predstavuje finančnú výkonnosť a dátum uplatňovania v oblasti daní, poradenstva, riadenia rizík a auditu.
 4. Postavenie umelej inteligencie (AI)
  Účtovné odvetvie ťaží z umelej inteligencie (AI). Umožňuje analyzovať veľké objemy údajov vysokou rýchlosťou, zvyšovať produktivitu a generovať presnejšie údaje pri znížených nákladoch. Význam AI v účtovníctve rastie, pretože optimalizuje administratívne úlohy a účtovné procesy, ktoré vedú k rôznym štrukturálnym zmenám. AI tiež poskytuje obrovské príležitosti pre účtovníkov a novú úroveň efektívnosti pracovných postupov. Účtovníci očakávajú viac investícií do AI. AI však nenahrádza ľudské úlohy v účtovníctve, ale skôr AI bude pomáhať pri rozhodovaní ľudí.

Zdroj informácii: Finances Online od EU Development Office

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Zanechajte nám odkaz