Vyhľadať
Close this search box.

Trendy v účtovníctve v roku 2020 (1. časť z 2)

Technológia sa neustále mení, a má neodmysliteľný vplyv aj na oblasť účtovníctva, ktoré je čoraz efektívnejšie.

Technológia sa neustále mení, a má neodmysliteľný vplyv aj na oblasť účtovníctva, ktoré je čoraz efektívnejšie. V dôsledku toho mnohí účtovníci cítia, že účtovníctvo prechádza kultúrnym posunom. Viac sa prikláňa k technologickému prijatiu a má na pamäti globálne problémy. V tomto článku by sme Vám chceli predstaviť najvýznamnejšie účtovné trendy v roku 2020:

 1. Budúci dopyt po účtovných softvérových riešeniach
  Na celom svete pretrváva silný dopyt po platformách softvérového účtovníctva (ako sú Xero, FreeAgent, Sage Intacct a ďalšie), ktoré okrem iného spravujú tabuľky a minimalizujú manuálne úlohy. V nasledujúcich rokoch sa zvýši dopyt po prijatí takýchto technologicky poháňaných riešení v účtovníckych odvetviach. Severná Amerika bude vedúcou krajinou na trhu účtovného softvéru.
 2. Zadávanie (Oursourcing) účtovných funkcií
  Očakáva sa, že v roku 2020 bude jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí v účtovníctve zadávanie (outsourcing) účtovných funkcií poskytovateľom služieb externého účtovníctva. Outsourcing umožňuje spoločnostiam viac sa sústrediť na svoje obmedzené zdroje a zvýšiť ziskovosť, napríklad úsporou nákladov na zamestnanie, ako sú platy, dávky a náklady na školenie.
 3. Cloudové účtovníctvo
  Účtovné systémy založené na cloude sú v účtovnom priemysle čoraz populárnejšie a tento trend by mal pokračovať aj v roku 2020. Účtovné spoločnosti majú vďaka týmto systémom prístup k svojim údajom kedykoľvek. Umožňujú vytváranie pracovných postupov, sledovanie predaja, výdavkov a inventára atď. Tieto systémy sa tiež používajú na komplexné finančné výkazníctvo, riadenie projektov a komunikáciu s klientmi. Podľa prieskumu Sage viac ako šesťdesiat percent účtovníkov oceňuje cloudové riešenia, pretože uľahčuje ich prácu.
 4. Automatizované účtovnícke procesy
  Jedným z kľúčových trendov v priemysle je automatizácia stále väčšieho počtu účtovných procesov. Viac ako 50% vedúcich pracovníkov v účtovníctve očakáva ďalší vývoj automatizovaných účtovných systémov o niekoľko rokov. Hlavnou výhodou automatizovaných riešení je minimalizácia chýb a odstránenie zmätku. Keďže tieto systémy plne závisia od počítačov a internetu, podniky čelia riziku, že sa stanú obeťami online podvodov a ohrozia digitálnu bezpečnosť. To spôsobuje väčší dopyt po interných účtovníkoch alebo audítoroch, aby skontrolovali akékoľvek nepresnosti údajov. Preto sa nemusia obávať, že budú nahradení robotmi.
 5. Blockchain
  Technológia Blockchain tiež mení odvetvie účtovníctva, napríklad znížením nákladov na zosúladenie a udržiavanie účtovných kníh. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. S blockchainom sú účtovníci oboznámení s povinnosťami svojej organizácie a dostupnými zdrojmi. Blockchain tiež poskytuje potrebnú presnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo a históriu aktív.

Zdroj informácii: Finances Online od EU Development Office

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Zanechajte nám odkaz