Holandsko

Základné fakty

Prehľad

| Členská krajina EÚ | Mena Euro | Atraktívny daňový systém | Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s viac ako 100 krajinami | Priateľské podnikateľské prostredie | Kvalitná infraštruktúra | Vysoká kvalita života | Angličtina a holandčina ako hlavné jazyky | Umiestnilo sa na 4. mieste v zozname najlepších krajín pre podnikanie vrámci krajín celého sveta v roku 2019 v mesačníku Forbes

Top 3

Dôvody pre podnikanie v Holandsku

Široká škála výnimiek pri dani z dividend

Holandská nadácia STAK

Odklad DPH pri importe

Ďalšie výhody

  • Výhodný daňový program pre expatov,
  • Špičková logistická a technologická infraštruktúra,
  • Vysokokvalifikovaná, produktívna a viacjazyčná pracovná sila,
  • Blízkosť 170 miliónov spotrebiteľov do 500 km.

Založenie firmy v Holandsku

Potrebujete založiť a spravovať spoločnosť v Holandsku?

Hľadáte vhodné a bezpečné miesto na ochranu svojho rodinného majetku? Rozmýšľajte o holandskej rodinnej  nadácii STAK.

Máte záujem stať sa rezidentom Holandska?

Ešte neviete, čo skutočne potrebujete v Holandsku?

Obráťte sa na nás, sme pripravení pomôcť Vám nájsť správne odpovede na Vaše otázky a vhodné riešenia.

Súvisiace články

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).