Medzinárodné daňové poradenstvo

Daňová optimalizácia

Ako vám
môžeme pomôcť?

Benjamin Franklin raz poznamenal, že daň (spolu so smrťou) je jednou z dvoch istôt v našom živote. Avšak, je možné s tým polemizovať. Rôzne krajiny majú odlišné daňové systémy a ak sú vaše obchody a ich daňove dôsledky vopred dobre zanalyzované a naplánované skúsenými profesionálmi, je možné ušetriť často nezanedbateľnú sumu peňazí. Máte firmy, obchody a majetok v rôznych krajinách sveta? Potom sa vám s najväčšou pravdepodobnosťou zídu služby skúseného medzinárodného daňového poradcu. U nás ste na správnej adrese. Budeme Vás navigovať v spleti daňových systémov rôznych krajín, medzinárodných dohôd a ich zmien. Posúdime dôsledky Vašich súkromných a obchodných transakcií na výšku vašich daní v rôznych krajinách a poradíme ako dosiahnuť maximálny daňový benefit vo vašej konkrétnej situácií. 

Dosiahnite férovú úroveň zdanenia​

Najlepšie daňové riešenia

international tax advisory

Chceli by ste vedieť ako predávať svoj tovar do zahraničia daňovo najvýhodnejšie? Založiť spoločnosť vo vhodnej jurisdikcii na dosiahnutie pozitívnych daňových následkov, ako napríklad daňová optimalizácia a vyhnutie sa negatívnym situáciám ako dvojité zdanenie? Alebo zvažujete kúpu prázdninového apartmánu v zahraničí?

Daňové dôsledky jej budúceho predaja alebo príjmu z nájmu môžu byť diametrálne odlišné v závislosti od krajiny miesta nehnuteľnosti. V takýchto prípadoch je kľúčové dobre vopred plánovať  vaše obchodné transakcie a analyzovať ich daňové dôsledky. Nečakajte kým vám daňový úradník zaklope na dvere so žiadosťou o doplatenie dane. V takom prípade je už zvyčajne neskoro. Potrebujete byť pripravený a mať plán predtým, ako budete konať. Kontaktujte nás. Ponúkame vám kvalitné medzinárodné daňové poradenstvo.

“Sloboda je právo robiť to,
čo právny poriadok nezakazuje.”

Montesquieu, francúzsky filozof

Medzinárodné daňové poradenstvo

Ako to funguje?

01

Úvodné stretnutie

Počas úvodného osobného stretnutia alebo video hovoru prejdeme stručne vašu žiadosť o naše služby. Budeme mať úvodné otázky ohľadom vašej daňovej rezidencie, aby sme správne identifikovali, čo bude potrebné riešiť a na aké otázky v rámci daňového plánovania a poradenstva odpovedať. Pracujeme ako tím expertov z rôznych krajín poskytujúcich služby medzinárodného daňového poradenstva šité na mieru vášho konkrétneho prípadu. Súkromná a diskrétna komunikácia počas celého procesu je pre nás samozrejmosťou.

02

Identifikácia klienta (Due Diligence)

Predtým ako začneme, máme, ako regulovaný subjekt, povinnosť overiť si Vašu identitu (due diligence), aby sme vedeli, kto ste a aký je risk profil vo vašom prípade za účelom prijatia rozhodnutia, či vás môžeme akceptovať ako nového klienta alebo nie. Po úspešnom due diligence a rozhodnutí o akceptovaní ako nového klienta uzavrieme zmluvu o poskytnutí služieb medzinárodného poradenstva.

03

Medzinárodné daňové poradenstvo

Po uzavretí zmluvy o poskytnutí služieb medzinárodného daňového poradenstva a uhradení dohodnutej sumy odplaty začne náš tím daňových expertov s poskytovaním príslušných služieb. Typickým výsledkom bude vypracovanie odborného daňového stanoviska, kde budú zodpovedané dohodnuté otázky (z oblasti medzinárodného daňového plánovania a poradenstva týkajúceho sa vášho prípadu). Počas poskytovania našich služieb neustále úzko komunikujeme s vami a vašim tímom, informujeme vás o progrese a prípadných doplňujúcich otázkach. Po skončení našej práce vás poprosíme o poskytnutie spätnej väzby týkajúcej sa našej spolupráce, ktorá je dôležitá pre našu kontinuálnu snahu o zlepšovanie služieb.

Ste pripravený získať viac slobody?

Ste len krok od medzinárodného daňového poradenstva, ktoré zmení spôsob, akým uvažujete a ako vediete svoje podnikanie.