Medzinárodný Deň Žien – Pocta Ženám

Medzinárodný deň žien (MDŽ) má bohatú históriu, ktorá siaha až do začiatku 20. storočia a pochádza z robotníckych hnutí bojujúcich za práva žien.

Medzinárodný deň žien (MDŽ) má bohatú históriu, ktorá siaha až do začiatku 20. storočia a pochádza z robotníckych hnutí bojujúcich za práva žien. Táto iniciatíva, pôvodne zameraná na riešenie otázok ako volebné právo a rovnosť na pracovisku, sa postupom času rozšírila a v súčasnosti sa venuje rôznorodým témam.

Dnes je tento sviatok globálnou platformou na oslavu úspechu žien a zvyšovanie povedomia o pretrvávajúcich výzvach, akými sú napríklad rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Napriek značnému pokroku v tejto oblasti rodová nerovnosť pretrváva. Preto je MDŽ stále relevantným sviatkom a pripomína nám nutnosť pokračovať v práci na budovaní sveta, v ktorom majú ženy rovnaké príležitosti prosperovať vo všetkých aspektoch života tak, ako muži.

V spoločnosti Benson Formations vzdávame v dnešný deň hold úžasným ženám, našim kolegyniam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho úspešného príbehu. Spoločne s nimi, s ich neoceniteľným prínosom, inteligenciou, oddanosťou a rôznorodými uhlami pohľadu, formujeme pre Benson Formations prosperujúcu budúcnosť. Ďakujeme.

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Dubaj je otvorený podnikaniu s kryptomenami

DMCC, momentálne jedna z najvýznamnejších zón voľného obchodu v Emiráte Dubaj začne udeľovať licencie pre spoločnosti ponúkajúce, vydávajúce, uvádzajúce na burzu a obchodujúce s crypto aktívami.

Zanechajte nám odkaz