Maďarsko

Základné fakty

Prehľad

Členská krajina EÚ | Právny systém založený na občianskom práve | Atraktívny daňový systém | Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s viac ako 60 krajinami | Priateľské prostredie pre podnikanie | Pokročilá infraštruktúra | Vysoká kvalita života | Angličtina a maďarčina ako hlavné jazyky

Top 3

Dôvody pre podnikanie v Maďarsku

Nízka sadzba dane z príjmu právnických osôb (9%)

Žiadna daň z dividend, úrokov a licenčných poplatkov pre fyzické osoby

Žiadna daň zo zisku z predaja cenných papierov

Ďalšie výhody

  • Vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila,
  • Atraktívna daň z príjmu fyzických osôb (15%),
  • Predbežné daňové rozhodnutia sú k dispozícii v predstihu.

Založenie spoločnosti v Maďarsku

Potrebujete založiť spoločnosť v Maďarsku? Potom ju spravovať?

Hľadáte spoľahlivého účtovníka alebo právnika?

Potrebujete otvoriť bankový účet pre svoju maďarskú spoločnosť?

Máte záujem stať sa obyvateľom alebo občanom Maďarska?

Ešte neviete, čo v Maďarsku skutočne potrebujete?

Obráťte sa na nás, sme pripravení pomôcť Vám nájsť správne odpovede na Vaše otázky a vhodné riešenia.