Vyhľadať
Close this search box.

Náklady na povinné testy COVID-19 pre zamestnancov sú v Českej republike daňovo odpočítateľné

Česká republika môže byť vzorom pre ostatné krajiny pre jej pozitívny prístup vo vzťahu k nákladom na povinné testy zamestnancov na vírus COVID-19.

Česká republika môže byť vzorom pre ostatné krajiny pre jej pozitívny prístup vo vzťahu k nákladom na povinné testy zamestnancov na vírus COVID-19. Finančná správa Českej republiky 14. mája na svojej webovej stránke poskytla vysvetľujúcu informáciu týkajúcu sa platenia povinných testov COVID-19 zo strany zamestnávateľov pre zamestnancov.

Z daňového hľadiska sa náklady na takéto povinné testy považujú za:

  1. Pre zamestnancov ide o nezdaniteľný príjem, pretože zo strany zamestnávateľa ide o výdavky v súvislosti so splnením jeho zákonnej povinnosti vytvorenia a dodržiavania pracovných podmienok pre výkon práce a preto tento príjem zamestnacnov nepodlieha dani z príjmu.
  2. Pre zamestnávateľov sú tieto výdavky plne daňovo odpočítateľné.

Zdroj informácií: Česká republika, Finančná správa

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Zanechajte nám odkaz