Náklady za povinné testy na COVID-19 pro zaměstnance jsou v České republice daňově odečitatelné

Česká republika může být vzorem pro ostatní země pro její pozitivní přístup ve vztahu k nákladům na povinné testy zaměstnanců na virus COVID-19.

Česká republika může být vzorem pro ostatní země díky jejímu pozitivnímu přístupu ve vztahu k nákladům za povinné testy zaměstnanců na virus COVID-19. Finanční správa České republiky dne 14. května na svém webovém portálu poskytla vysvětlující informace, které se týkají placení povinných testů na COVID-19 pro zaměstnance ze strany zaměstnavatelů.

Z daňového hlediska se tyto náklady za povinné testy nahlíží takto:

  1. Pro zaměstnance jde o nezdanitelný příjem, protože ze strany zaměstnavatele jde o výdaje v souvislosti se splněním jeho zákonné povinnosti vytvářet a dodržovat pracovní podmínky pro výkon práce, a proto tento příjem zaměstnanců nepodléhá dani z příjmu.
  2. Pro zaměstnavatele jsou tyto výdaje daňově odečitatelné v plné míře.

Zdroj: Česká republika, Finanční správa

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz