Vyhľadať
Close this search box.

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Kľúčové vlastnosti holandskej súkromnej nadácie sú:

  • Nástroj vhodný na ochranu majetku a plánovanie prechodu majetku na budúcich dedičov (succession),
  • Právna subjektivita,
  • Príjemcovia, ochrancovia (protectors), list prianí,
  • Žiadne obmedzenia pre distribúciu peňažných a nepeňažných výplat z nadácie,
  • Daňovo transparentný subjekt, t.j. neplatí daň z príjmu právnických osôb,
  • Dôvernosť, keďže sa nevyžaduje registrácia príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie/konečných užívateľov výhod.

Holandskú súkromnú nadáciu (DPF) môže založiť akákoľvek osoba. Takáto osoba nemusí byť tá istá osoba ako osoba následne vkladajúca majetok do nadácie.

DPF je určená na správu majetku, nie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, preto môže mať v držbe rôzne aktíva, napr. akcie, nehnuteľnosti, obchodné podiely v rôznych spoločnostiach, robiť investície a získavať príslušný príjem z prenájmu, dividendy a iný pasívny príjem, ktorý sa potom rozdelí jej príjemcom (beneficiaries) podľa stanov nadácie a listu prianí. Riadením DPF je poverená správna rada. Na dohľad nad činnosťou správnej rady možno menovať jedného alebo viacerých ochrancov (protector/s) ako dozorný orgán.

Zdaňovanie príjmu, peňažných a nepeňažných výplat z nadácie sa riadi právom krajiny kde sú ich prijímatelia daňovými rezidentmi. Typicky ide o dary, ktoré budú podliehať dani z darovania v jurisdikcii príjemcu, t. j. v krajine, kde je príjemca daňovým rezidentom. Ak však v takejto krajine príjemcu daň z darovania neexistuje, alebo bola zrušená, napr. Slovensko, Cyprus, Rakúsko, Nórsko, Švédsko, príjemca dostane peniaze z nadácie oslobodené od dane.

Máte záujem o ochranu Vášho majetku a založenie súkromnej nadácie v Holandsku? Pošlite nám email (office@bensonformations.com) alebo nám zavolajte (+44 20 3974 1244), radi Vám poskytneme bližšie informácie a poradíme ako začať.

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Zanechajte nám odkaz