Andrea Vasiľová

Zakládající partner

Práce a hodnoty

Andrea radí a navrhuje podnikatelům, ve které zemi je nejvhodnější založit jejich offshore firmu podle jejich preferencí a požadavků, jako například politická stabilita, nízké daňové zatížení, bezpečnost či vysoká úroveň zdravotnických služeb. Její smysl pro detail a spolehlivý tým spolupracovníků jí umožňuje dosáhnout úspěšného výsledku; zahraniční společnost klienta je založena správně a včas. Klienti jsou spokojeni, že jejich společnosti v zahraničí jsou spravovány správně v každém ohledu a při plném dodržování lokálních právních pravidel a nařízení. Andrea tak umožňuje majitelům firem být více efektivní a soustředit se na růst jejich podnikání. A přitom náš tým plní všechny administrativní úkoly týkající se správy Vaší společnosti v zahraničí.

Dovednosti a zkušenosti

andrea vasilova

Andrea spoluvede Benson Formations, specializovanou konzultační firmu zaměřenou na zakládání firem v zahraničí a na související korporátní služby. Společnost pomáhá moderním podnikatelům spravovat jejich onshore a offshore společnosti. Benson Formations je neoddělitelná větev značky Vasil Partners, která poskytuje právní, účetní, poradenské a korporátní služby.

Andrea Vasiľová se zaměřuje na korporátní a daňové právo. Pomáhá podnikatelům a firmám orientovat se v nepřehledném množství spleti právních, účetních a daňových předpisů a pravidel v různých zemích, které je třeba při podnikání v konkrétní zemi, kde je založena firma dodržovat. S využitím druhého diplomu z ekonomie a dlouholetých zkušeností z oblasti účetnictví Andrea dohlíží na tým účetních v příslušných zemích připravujících finanční výkazy offshore a onshore firem klientů, a tak minimalizuje jejich potenciální chyby.

Andrea by Vám ráda představila svůj pracovní příběh:

Bratislava a Praha

Hned od začátku mého studia práva na Univerzitě Komenského v Bratislavě jsem v roce 1999 začala pracovat v advokátní kanceláři jako asistent advokátů a byla jim pravou rukou ve všem potřebném včetně korporátních a daňových záležitostí a případů.

Po skončení studia práva jsem pokračovala a úspěšně dokončila také studium ekonomie na Ekonomické Univerzitě v Bratislavě, následně v roce 2005 jsem začala praxi advokáta na Slovensku a v roce 2006 v České republice.

Londýn

Pomáhala jsem bratrovi Marianovi s jeho právními případy na Slovensku během jeho studií v Londýně, a tak začala naše užší spolupráce. Spojili jsme síly a postupně se specializovali na služby zájemcům o podnikání v zahraničí. Kromě práva tak postupně přibyly do mého portfolia i zakládání a správa onshore a offshore společností, korporátní a účetní služby. Jelikož můj bratr Marian byl v Londýně, přirozeně jsme se začali specializovat na pomoc podnikatelům a firmám ze zahraničí se vstupem na anglický trh a se zakládáním a následnou správou jejich firem ve Velké Británii. Věci nabraly spád a naše služby se rychle rozrostly do nabídky obdobných služeb i v jiných onshore a offshore zemích, jako například Kypr, Malta, Britské Panenské ostrovy, Spojené arabské emiráty, Singapur a mnoho dalších.

Dubaj

Se zvyšující se atraktivitou Dubaje jako businessového centra na Středním východě a vstupu do Afriky se v roce 2016 Marian přestěhoval do Dubaje a začali jsme asistovat klientům zajímajícím se o podnikání ve Spojených arabských emirátech a sousedních zemích.

Kypr

Po hlasování o Brexitu v roce 2016 a britských společnostech, které začaly připravovat své pohotovostní plány pro založení dceřiných společností nebo přemístění do kontinentální Evropy, jsme v roce 2018 zařadili Kypr na náš seznam, abychom pomohli podnikům realizovat jejich plány, pomáhali jim při zakládání společností a správě jejich společností na Kypru.

Nicméně tím to nekončí. Neustále proaktivně přidáváme nové a nové země do našeho portfolia služeb, podrobně studujeme jejich právní a daňový systém a hledáme důvody pro naše klienty, proč by měli podnikat právě v dané zemi. Postupně tak rosteme a zlepšujeme se spolu s našimi klienty.