Vyhľadať
Close this search box.

Andrea Vasiľová

Zakladajúci Partner

Práca a hodnoty

Andrea Vasiľová radí a navrhuje podnikateľom, v ktorej krajine je najvhodnejšie založiť ich offshore firmu podľa ich preferencií a požiadaviek, ako napríklad politická stabilita, nízke daňové zaťaženie, bezpečnosť či vysoká úroveň zdravotníckych služieb. Následne, zmysel pre detail a spoľahlivý tím spolupracovníkov jej umožňuje dosiahnuť úspešný výsledok, že zahraničná spoločnosť klienta je založená správne a načas. Klienti sú spokojní, že ich spoločnosti v zahraničí sú spravované správne v každom ohľade a pri plnom dodržiavaní lokálnych právnych pravidiel a nariadení. Andrea tak umožňuje majiteľom firiem byť viac efektívni a koncentrovať sa na rast ich podnikania. A pritom náš tím plní všetky administratívne úlohy týkajúce sa správy Vašej spoločnosti v zahraničí.

Zručnosti a skúsenosti

andrea vasilova

Andrea Vasiľová spoluvedie Benson Formations, špecializovanú konzultačnú firmu zameranú na zakladanie firiem v zahraničí a na súvisiace korporátne služby. Spoločnosť pomáha moderným podnikateľom spravovať  ich onshore a offshore spoločnosti. Benson Formations je neoddeliteľná vetva značky Vasil Partners, ktorá poskytuje právne, účtovné, poradenské a korporátne služby.

Andrea Vasiľová sa zameriava na korporátne a daňové právo. Pomáha podnikateľom a firmám orientovať sa v neprehľadnom množstve spleti právnych, účtovných a daňových nariadení a pravidiel v rôznych krajinách, ktoré je potrebné pri podnikaní v konkrétnej krajine, kde je založená firma dodržiavať. Využívajúc jej druhý diplom z ekonómie a dlhoročné skúsenosti z oblasti účtovníctva Andrea dohliada na tím účtovníkov v príslušných krajinách pripravujúcich finančné výkazy offshore a onshore firiem klientov, a tak minimalizuje ich potenciálne chyby. 

Andrea by Vám rada predstavila svoj pracovný príbeh:

Bratislava a Praha

„Hneď od začiatku môjho štúdia práva na Univerzite Komenského v Bratislave som v roku 1999 začala pracovať v advokátskej kancelárii ako asistent advokátov a bola im pravou rukou vo všetkom potrebnom vrátane korporátnych a daňových záležitostí a prípadov.

Po skončení štúdia práva som pokračovala a úspešne dokončila aj štúdium ekonómie na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, následne v roku 2005 začala prax advokáta na Slovensku a v roku 2006 v Českej republike.

Londýn

Pomáhajúc môjmu bratovi Mariánovi s jeho právnymi prípadmi na Slovensku počas jeho štúdií v Londýne, začala naša užšia spolupráca. Spojili sme sily a postupne sa špecializovali na služby záujemcom o podnikanie v zahraničí. Okrem práva, tak postupne pribudli do môjho portfólia aj zakladanie a správa onshore a offshore spoločností, korporátne a účtovné služby. Keďže môj brat Marian bol v Londýne, prirodzene sme sa začali špecializovať na pomoc podnikateľom a firmám zo zahraničia so vstupom na anglický trh a so zakladaním a následnou správou ich firiem vo Veľkej Británii. Veci nabrali spád a naše služby sa rýchlo rozrástli do ponuky obdobných služieb aj v iných onshore a offshore krajinách, ako napríklad Cyprus, Malta, Britské Panenské Ostrovy, Spojené Arabské Emiráty, Singapur a mnoho ďalších.

Dubaj

So zvyšujúcou sa atraktivitou Dubaja ako biznisového centra na Blízkom Východe a vstupu do Afriky, Marian sa v roku 2016 presťahoval do Dubaja a  začali sme asistovať klientom zaujímajúci sa o podnikanie v Spojených Arabských Emirátoch a susedných krajinách. 

Cyprus

Po hlasovaní o Brexite v roku 2016 a britských spoločnostiach, ktoré začali pripravovať svoje pohotovostné plány na založenie dcérskych spoločností alebo premiestnenie do kontinentálnej Európy, sme v roku 2018 zaradili Cyprus na náš zoznam, aby sme pomohli podnikom realizovať ich plány, pomáhali im pri zakladaní spoločností a správe ich spoločností na Cypre.

Avšak, to nie je koniec. Neustále proaktívne pridávame nové a nové krajiny do nášho portfólia služieb, podrobne študujeme ich právny a daňový systém a hľadáme dôvody pre našich klientov prečo by mali podnikať práve v danej krajine. Postupne tak rastieme a zlepšujeme sa spolu s našimi klientmi.