Vyhľadať
Close this search box.

SAE začne udeľovať občianstvo cudzincom

V rámci historickej zmeny prístupu k občianstvu umožnia SAE vybraným cudzincom a ich rodinám stať sa občanmi SAE.
Abu Dhabi, UAE, 04 January 2018, Sheikh Zayed Grand Mosque in the Abu Dhabi, United Arab Emirates

V rámci historickej zmeny prístupu k občianstvu umožnia SAE vybraným cudzincom a ich rodinám stať sa občanmi SAE. Malo by ísť o zahraničných investorov, lekárov, vedcov, inžinierov a umelcov. Vláda SAE a určené štátne inštitúcie budú nominovať vhodných žiadateľov na udelenie občianstva podľa jasných kritérií pre každú príslušnú kategóriu, pričom ich doterajšie občianstvo v inej krajine bude zachované.

Ide o skutočne historický krok, pretože SAE je prvou krajinou Blízkeho východu, ktorá sa rozhodla   udeľovať cudzincom nielen povolenie na pobyt (rezidenciu), ale aj občianstvo. Uvedená zmena si kladie za cieľ umožniť skúseným a talentovaným ľuďom a ich rodinám dlhodobo prispievať k rozvoju spoločnosti a zaistiť tak trvalý rast a prosperitu SAE.

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Zanechajte nám odkaz