Vyhľadať
Close this search box.

Nedaňové dôvody pre daňové poradenstvo

V dnešnom globálnom, prepojenom svete so stúpajúcimi požiadavkami na bezpečnosť, zdravotníctvo a vzdelanie, daňové poradenstvo už nie je iba o optimalizácii daní.
Non-tax related factors included in the tax advice

Z rozhovorov s daňovými poradcami a konzultantmi vyplynulo, že nedaňové dôvody hrajú pri daňovom poradenstve oveľa väčšiu a dôležitejšiu rolu ako by sme si mysleli. V dnešnom globálnom, prepojenom svete so stúpajúcimi požiadavkami na bezpečnosť, zdravotníctvo a vzdelanie, daňové poradenstvo už nie je iba o optimalizácii daní. Klienti čoraz viac riešia bezpečnosť svojej rodiny, dobré vzdelanie pre svoje deti a prístup ku kvalitnému zdravotníctvu, keď sa rozhodujú v ktorej krajine žiť, podnikať a platiť dane.

To nevyhnutne vedie k dileme medzi finančným ziskom z daňovej optimalizácie verzus blahom rodiny v širšom zmysle. A blaho rodiny má veľmi často prednosť keďže peniaze/horeuvedený fin zisk je síce dôležitý faktor pre blaho rodiny, ale blaho ich rodiny v širšom zmysle je pre klientov top priorita, ktorá sa nedá ničím/peniazmi zaplatiť. V praxi je tak vybraná krajina pre život a podnikanie rodiny síce s vyššími daňami, ale bezpečná, s kvalitným školstvom a zdravotníctvom. Výsledkom je tak zaplatenie vyšších daní, ale najmä blaho rodiny a jej spokojný život. A mýtus, že daňové poradenstvo je poskytované len za účelom daňovej optimalizácie je tak iba mýtus…

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Holandská súkromná nadácia

Holandská súkromná nadácia je alternatíva kontinentálneho práva pre anglosaský trust najmä na účely ochrany majetku. Je právnickou osobou s vlastnými právami a povinnosťami, môže vlastniť majetok, má príjemcov (beneficiaries) peňažných a nepeňažných výplat z nadácie, ktorým môže byť aj zriaďovateľ nadácie (setttlor).

Zanechajte nám odkaz