Nedaňové dôvody pre daňové poradenstvo

V dnešnom globálnom, prepojenom svete so stúpajúcimi požiadavkami na bezpečnosť, zdravotníctvo a vzdelanie, daňové poradenstvo už nie je iba o optimalizácii daní.
Non-tax related factors included in the tax advice

Z rozhovorov s daňovými poradcami a konzultantmi vyplynulo, že nedaňové dôvody hrajú pri daňovom poradenstve oveľa väčšiu a dôležitejšiu rolu ako by sme si mysleli. V dnešnom globálnom, prepojenom svete so stúpajúcimi požiadavkami na bezpečnosť, zdravotníctvo a vzdelanie, daňové poradenstvo už nie je iba o optimalizácii daní. Klienti čoraz viac riešia bezpečnosť svojej rodiny, dobré vzdelanie pre svoje deti a prístup ku kvalitnému zdravotníctvu, keď sa rozhodujú v ktorej krajine žiť, podnikať a platiť dane.

To nevyhnutne vedie k dileme medzi finančným ziskom z daňovej optimalizácie verzus blahom rodiny v širšom zmysle. A blaho rodiny má veľmi často prednosť keďže peniaze/horeuvedený fin zisk je síce dôležitý faktor pre blaho rodiny, ale blaho ich rodiny v širšom zmysle je pre klientov top priorita, ktorá sa nedá ničím/peniazmi zaplatiť. V praxi je tak vybraná krajina pre život a podnikanie rodiny síce s vyššími daňami, ale bezpečná, s kvalitným školstvom a zdravotníctvom. Výsledkom je tak zaplatenie vyšších daní, ale najmä blaho rodiny a jej spokojný život. A mýtus, že daňové poradenstvo je poskytované len za účelom daňovej optimalizácie je tak iba mýtus…

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Dubaj je otvorený podnikaniu s kryptomenami

DMCC, momentálne jedna z najvýznamnejších zón voľného obchodu v Emiráte Dubaj začne udeľovať licencie pre spoločnosti ponúkajúce, vydávajúce, uvádzajúce na burzu a obchodujúce s crypto aktívami.

Zanechajte nám odkaz