Dohoda medzi Ruskom a Cyprom o zamedzení dvojitého zdanenia

Po niekoľkých sporných týždňoch rokovaní dosiahli Cyprus a Rusko konečnú dohodu o svojej zmenenej a doplnenej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.
Russia and Cyprus

Po niekoľkých sporných týždňoch rokovaní dosiahli Cyprus a Rusko konečnú dohodu o svojej zmenenej a doplnenej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

Rusko plánuje zaviesť na dividendách vyplatených materským spoločnostiam v Rusku na Cypre 15% poplatok, aby zmiernilo stratu spôsobenú pandémiami COVID-19 a vysporiadalo sa so súčasným poklesom cien ropy a plynu.

Zmenená a doplnená daňová zmluva bude podpísaná v septembri a bude platiť pre dane z príjmu od 1. januára 2021. Bude to kompromis z hľadiska daňových povinností. Ako vysvetľuje Financial Mirror, dohoda zahŕňa výnimku pre množstvo regulovaných finančných inštitúcií, ako sú dôchodkové fondy a poisťovacie spoločnosti, ako aj kótované spoločnosti s určitou trhovou kapitalizáciou.

Oslobodené od 15% ruskej dane sú aj dividendy a príjmy z podnikových a štátnych dlhopisov, ako aj z eurobondov. Cyperská vláda sa zároveň zaviazala zachovať „0% zisky z týchto nástrojov“. Ako sa uvádza v správe spoločnosti Cyprus Mail, „akýkoľvek iný typ subjektov so sídlom na Cypre sa bude stále môcť vyhnúť dvojitému zdaneniu, ale pri vyššej sadzbe 15 percent“.

Cyperská vláda je vo všeobecnosti spokojná s možnosťou zmeny daňovej povinnosti, ktorá uvádza, že „existujúca sieť dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia je pre vládu prioritou, a preto je nevyhnutná ich aktualizácia vzhľadom na meniace sa medzinárodné podmienky. „

Vo vyhlásení ruskej vlády sa uvádza, že súhlasí s tým, že by mohla dosiahnuť „dodatočné príjmy do ruského rozpočtu zo zvýšenej dane z dividend na Cypre zo 130 – 150 miliárd rubľov“. Pre Cyprus je to jednoznačná výhoda, pretože ukončenie dohody o zamedzení dvojitého zdanenia by mohlo byť pre cyperské hospodárstvo veľkou výzvou. Preto už neexistuje skutočná pravdepodobnosť odchodu ruských podnikov. Okrem zmeny zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Cyprom, Rusko hľadá podobné dohody s Maltou, Luxemburskom a Holandskom.

Zdieľať:

Ďalšie príspevky

Dubaj je otvorený podnikaniu s kryptomenami

DMCC, momentálne jedna z najvýznamnejších zón voľného obchodu v Emiráte Dubaj začne udeľovať licencie pre spoločnosti ponúkajúce, vydávajúce, uvádzajúce na burzu a obchodujúce s crypto aktívami.

Zanechajte nám odkaz