Vyhľadať
Close this search box.

Marián Vasiľ

Zakladajúci partner

Práca a hodnoty

Marián radí majiteľom firiem a kreatívnym podnikateľom o rôznych možnostiach zdaňovania v zahraničí a o podmienkach na podnikanie v rôznych krajinách. So zreteľom na Vaše konkrétne potreby, ale aj na širší kontext offshore a onshore sveta, Vám  Marián ukáže ako začať so svojím podnikaním v zahraničí a v ktorej krajine založiť a spravovať Vašu firmu tak, aby prosperovala. Jeho práca prináša vlastníkom firiem pridanú hodnotu, pretože založenie firmy v správnej krajine Vám ušetrí peniaze a čas. Marián umožňuje Vášmu podnikaniu rásť rýchlejšie tým, že Vám umožňuje sústrediť sa na podnikanie, keď Vám spolu so svojím tímom pomáha pri správe a riadení Vašej zahraničnej spoločnosti tým, že sa stará o jej administratívnu časť, najmä jej súlad s lokálnymi právnymi reguláciami a nariadeniami.

Zručnosti a skúsenosti

imrich vasil

Marián vedie Benson Formations, poskytovateľa služieb zakladania spoločností (offshore a onshore), korporátnych a poradenských služieb zameraných na pomoc podnikateľom pri zakladaní a správe ich zahraničných spoločností. Benson Formations je súčasťou Vasil Partners, ktorá poskytuje právne, účtovné, daňové, poradenské a administratívne služby.

Marián Vasiľ pracuje ako medzinárodný daňový právnik a poradca v oblasti štruktúrovania podnikania. Pomáha jednotlivcom a podnikom orientovať sa v bludisku daní, zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, pri hľadaní najlepšieho riešenia a životaschopnej štruktúry podnikania pri ich rozhodovaní o tom, kde v zahraničí založiť firmu alebo rozšíriť podnikanie a ako ho štruktúrovať tak, aby sa úspešne rozvíjalo. Následne so svojím tímom založí Vašu zahraničnú spoločnosť, spravuje ju a dbá na dodržiavanie lokálnych zákonov a nariadení.

Marián by Vám rád predstavil svoj profesný príbeh:

Bratislava a Praha

„Všetko sa to začalo na Slovensku, kde som sa narodil. Po ukončení právnického vzdelania na Univerzite Komenského som začal samostatne vykonávať právnu prax v roku 2001 ako advokát na Slovensku, zaoberajúci sa väčšinou prípadmi obchodného práva, záväzkového práva a práva obchodných spoločností. Moja právna práca ma zaviedla do susednej Českej republiky, kde som sa stal advokátom v roku 2006.

Londýn

Keďže som bol ambiciózny a dychtivý učiť sa a vzdelávať, išiel som do Londýna inšpirovaný jeho nekonečnými možnosťami. Úspešne som ukončil bakalárske štúdium (LLB) na Vysokej škole práva Anglicka a Walesu, magisterské štúdium práva (LLM) na Londýnskej Univerzite (UCL) a vrhol som sa do víru biznisu. V úzkej spolupráci s renomovanými daňovými a účtovnými firmami v Londýne som začal pomáhať zahraničným podnikateľom a firmám pri vstupe na britský trh, pri štruktúrovaní ich podnikania daňovo efektívnym spôsobom a pomáhať pri zakladaní a správe ich onshore aj offshore spoločností. Netrvalo mi dlho, kým som si uvedomil, že som našiel to čo ma baví a postupne rozšíril svoje služby do ďalších onshore a offshore krajín (napr. Cyprus, Malta, BVI, SAE, Hongkong).

Dubaj

So zvýšenou atraktivitou podnikania v Spojených arabských emirátoch som založil poradenskú spoločnosť v Dubaji (v roku 2016), aby som bol k dispozícii a na mieste diania pre klientov, ktorí majú záujem začať podnikať v SAE a v regióne MENA (Stredný Východ a Severná Afrika), a objavil som v Dubaji pre mňa úplne nový svet plný príležitostí pre moju prácu.

Cyprus

V nadväznosti na hlasovanie v Brexite v roku 2016, keď britské spoločnosti začali pripravovať svoje záložné plány na založenie dcérskych spoločností alebo premiestnenie do kontinentálnej Európy, som otvoril spoločnosť na Cypre (v roku 2018). Jej úlohou je podpora klientov pri realizácii ich podnikateľských zámerov na Cypre a blízkom okolí (napr. Libanon) tým, že im pomáhame pri zakladaní a následnej správe ich lokálnych spoločností.“