Trendy v účetnictví v roce 2020 (1. část z 2)

Technologie se neustále mění, a má neodmyslitelný vliv i na oblast účetnictví, které je stále efektivnější.

Technologie se neustále mění, což má neodmyslitelný vliv i na oblast účetnictví, které je tak čím dál více efektivní. V důsledku toho mnozí účetní pociťují, že účetnictví prožívají kulturní obrat. Více se přiklání k přijetí nových technologií a uvědomuje si globální problémy. V tomto článku Vám chceme představit nejvýznamnější účetní trendy v roce 2020:

 1. Budoucí poptávka po účetních softwarových řešeních
  Na celém světě přetrvává silná poptávka po platformách softwarového účetnictví (jako jsou Xero, FreeAgent, Sage Intacct a další), které mimo jiné dokáží spravovat elektronické tabulky a minimalizovat manuální práci. V blízké budoucnosti vzroste poptávka po přijetí těchto technologicky řízených řešeních v účetnictví. Severní Amerika bude lídrem na trhu účetního softwaru.
 2. Zajištění (Outsourcing) účetních funkcí
  Očekává se, že v roce 2020 bude jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v účetnictví outsourcing účetních funkcí poskytovatelem služeb externího účetnictví. Outsourcing umožňuje společnostem více se soustředit na své omezené zdroje a zvýšit ziskovost, kupř. úsporou nákladů na zaměstnání, jako jsou platy, dávky a náklady na školení.
 3. Cloudové účetnictví
  Účetní systémy založené na cloudu se v účetním průmyslu těší stále větší popularitě a domnívám se, že tento trend bude pokračovat i v roce 2020. Účetní společnosti mají díky těmto systémům přístup ke svým datům prakticky kdykoliv. Tyto systémy umožňují vytvářet pracovní postupy, sledovat prodeje, výdaje a provádět inventury atd. Dále je také lze použít na komplexní finanční výkaznictví, řízení projektů a komunikaci s klienty. Podle průzkumu Sage více než šedesát procent účetních oceňuje cloudová řešení, protože usnadňují jejich práci.
 4. Automatizované účetní procesy
  Jedním z klíčových trendů v účetnictví je automatizace stále většího počtu účetních procesů. Více než 50 % vedoucích pracovníků v účetnictví očekává další vývoj automatizovaných účetních systémů v nadcházejících letech. Hlavní výhodou automatizovaných řešení je minimalizace chyb a eliminace zmatků. Jelikož tyto systémy jsou plně závislé na počítačích a internetu, podniky čelí riziku, že se stanou oběťmi online podvodů a jejich digitální bezpečnost bude tak ohrožena. Tato skutečnost zvyšuje poptávku po interních účetních nebo auditorech, schopné zkontrolovat jakékoliv nepřesnosti příslušných údajů. Proto se tito pracovníci nemusí obávat, že by snad byli nahrazeni roboty.
 5. Blockchain
  Technologie Blockchain se rovněž podílí na proměně účetního průmyslu, například snížením nákladů na vedení a udržování účetních knih. Očekává se, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech.
  S pomocí technologie Blockchain jsou účetní více obeznámeni s povinnostmi své organizace a dostupnými zdroji. Technologie Blockchain také poskytuje potřebnou přesnost, co se týče vlastnictví a historie aktiv.

Zdroj: Finances Online od EU Development Office

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz