SAE začne udělovat občanství cizincům

V rámci historické změny přístupu k občanství umožní SAE vybraným cizincům a jejich rodinám stát se občany SAE.
Abu Dhabi, UAE, 04 January 2018, Sheikh Zayed Grand Mosque in the Abu Dhabi, United Arab Emirates

V rámci historické změny přístupu k občanství umožní SAE vybraným cizincům a jejich rodinám stát se občany SAE. Mělo by jít o zahraniční investory, lékařů, vědců, inženýrů a umělců. Vláda SAE a určené státní instituce budou nominovat vhodných žadatelů na udělení občanství podle jasných kritérií pro každou příslušnou kategorii, přičemž jejich dosavadní občanství v jiné zemi bude zachováno.

Jde o skutečně historický krok, protože SAE je první zemí Blízkého východu, která se rozhodla udělovat cizincům nejen povolení k pobytu (rezidenci), ale i občanství. Uvedená změna si klade za cíl umožnit zkušeným a talentovaným lidem a jejich rodinám dlouhodobě přispívat k rozvoji společnosti a zajistit tak trvalý růst a prosperitu SAE.

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz