Marián Vasiľ

Zakládající partner

Práce a hodnoty

Marián radí majitelům firem a kreativním podnikatelům různé možnosti zdanění v zahraničí a konzultuje s nimi podmínky pro podnikání v různých zemích. S ohledem na Vaše konkrétní potřeby, ale i na širší kontext offshore a onshore světa, Vám Marián ukáže, jak začít se svým podnikáním v zahraničí a ve které zemi založit a spravovat Vaši firmu tak, aby prosperovala. Díky zkušenostem, jeho práce přináší vlastníkům firem přidanou hodnotu, protože založení firmy ve správné zemi Vám ušetří peníze a čas. Marián umožňuje Vašemu podnikání růst rychleji tím, že Vám umožňuje soustředit se na podnikání, když Vám spolu se svým týmem pomáhá při správě a řízení Vaší zahraniční společnosti tím, že se stará o její administrativní část, zejména její soulad s lokálními právními regulacemi a nařízeními.

Dovednosti a zkušenosti

Marián vede Benson Formations, poskytovatele služeb zakládání společností (offshore a onshore), korporátních a poradenských služeb zaměřených na pomoc podnikatelům při zakládání a správě jejich zahraničních společností. Benson Formations je součástí Vasil Partners, která poskytuje právní, účetní, daňové, poradenské a administrativní služby.

Marián Vasiľ pracuje jako mezinárodní daňový právník a poradce v oblasti strukturování podnikání. Pomáhá jednotlivcům a podnikům orientovat se v bludišti daní, smluv o zamezení dvojího zdanění, při hledání nejlepšího řešení a životaschopné struktury podnikání při jejich rozhodování o tom, kde v zahraničí založit firmu nebo rozšířit podnikání a jak jej strukturovat tak, aby se úspěšně rozvíjelo. Následně se svým týmem založí Vaši zahraniční společnost, spravuje ji a dbá na dodržování lokálních zákonů a nařízení.

Marián by Vám rád představil svůj profesní příběh:

Bratislava a Praha

Všechno to začalo na Slovensku, kde jsem se narodil. Po ukončení právnického vzdělání na Univerzitě Komenského jsem začal samostatně vykonávat právní praxi v roce 2001 jako advokát na Slovensku, zabývající se většinou případy obchodního práva, závazkového práva a práva obchodních společností. Má právní práce mě zavedla do sousední České republiky, kde jsem se stal advokátem v roce 2006.

Londýn

Jelikož jsem byl ambiciózní a dychtivý učit se a vzdělávat, šel jsem do Londýna, inspirovaný jeho nekonečnými možnostmi. Úspěšně jsem ukončil bakalářské studium (LLB) na Vysoké škole práva Anglie a Walesu, magisterské studium práva (LLM) na Londýnské univerzitě (UCL) a vrhl jsem se do víru byznysu. V úzké spolupráci s renomovanými daňovými a účetními firmami v Londýně jsem začal pomáhat zahraničním podnikatelům a firmám při vstupu na britský trh, při strukturování jejich podnikání daňově efektivním způsobem a pomáhat při zakládání a správě jejich onshore i offshore společností. Netrvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že jsem našel to, co mě baví, a postupně rozšířil své služby do dalších onshore a offshore zemí (např. Kypr, Malta, BVI, SAE, Hongkong).

Dubaj

Se zvýšenou atraktivitou podnikání ve Spojených arabských emirátech jsem založil poradenskou společnost v Dubaji (v roce 2016), abych byl k dispozici a na místě dění pro klienty, kteří mají zájem začít podnikat v SAE av regionu MENA (Střední východ a Severní Afrika), a objevil jsem v Dubaji, pro mě zcela nový svět plný příležitostí pro mou práci.

Kypr

V návaznosti na hlasování o Brexitu v roce 2016, kdy britské společnosti začaly připravovat své záložní plány na založení dceřiných společností nebo přemístění do kontinentální Evropy, jsem otevřel společnost na Kypru (v roce 2018). Jejím úkolem je podpora klientů při realizaci jejich podnikatelských záměrů na Kypru a blízkém okolí (např. Libanon) tím, že jim pomáháme při zakládání a následné správě jejich lokálních společností.