Nový registr skutečných vlastníků v Panamě

Celosvětový posun k odhalení skutečných vlastníků společností pokračuje v Panamě.

Celosvětový trend, jehož snahou je odhalit skutečné vlastníky společnosti, je v Panamě aktuální.

Dne 19. prosince 2019 Národní shromáždění Panamy přijalo nový zákon (zákon č. 1969) o vytvoření registru skutečných vlastníků všech právnických osob se sídlem v Panamě.

Registr bude spravován ředitelem Nefinančních institucí (Non-Financial Institutions) a bude soukromý, tj. budou do něj mít přístup pouze: (1) rezidentní agenti, (2) registrované právnické osoby a (3) dva předem jmenovaní úředníci s náležitou bezpečnostní a technologickou prověrkou. Od osob, které mají přístup k registru skutečných vlastníků, bude vyžadováno, aby k těmto informacím přistupovali jako k důvěryhodným. V opačném případě jim bude uložena pokuta ve výši 200 000 USD.

V Panamě si všechny právnické osoby musí za svého trvalého zástupce jmenovat panamského právníka nebo právnickou firmu. V současnosti se od rezidenčních agentů vyžaduje, aby prováděli hloubkovou analýzu skutečných vlastníků svých klientských subjektů, aniž by se museli kdekoliv zaregistrovat.

Nový zákon vyžaduje, aby se agenti s trvalým pobytem zaregistrovali u supervizora a předložili požadované informace o skutečném vlastníkovi do 30 pracovních dnů od založení nebo jmenování konkrétní společnosti. Rezidentní agenti stávajících společností mají šest měsíců na to, aby vyhověly novému zákonu.

Rezidentní agenti dostanou pokutu ve výši od 1 000 USD do 5 000 USD za každou právnickou osobu, jejíž informace nejsou zaregistrované nebo aktualizované v rejstříku skutečných vlastníků. Kromě toho se za každý den této „neregistrace“ nebo „neaktualizace“ uloží mimořádná pokuta, která činí 10 % již předtím uložené pokuty, nejvýše však do šesti měsíců. Dodatečné sankce budou uloženy za nepravdivé informace uvedené v registru.

Právnická osoba, kterou rezidentní zástupce nezaregistroval u supervizora, bude suspendována z panamského veřejného rejstříku (např. nebude moci doložit na požádání příslušné dokumenty ani získat osvědčující certifikát z rejstříku) a bude odstraněna poté, co nebude schopna doložit pří neposkytnutí spisu na dva roky.

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz