Nedaňové důvody pro daňové poradenství

V dnešním globálním, propojeném světě se stoupajícími požadavky na bezpečnost, zdravotnictví a vzdělání, daňové poradenství již není jen o optimalizaci daní.
Non-tax related factors included in the tax advice

Z rozhovorů s daňovými poradci a konzultanty vyplynulo, že nedaňové důvody hrají při daňovém poradenství mnohem větší a důležitější roli než bychom si mysleli. V dnešním globálním, propojeném světě se stoupajícími požadavky na bezpečnost, zdravotnictví a vzdělání, daňové poradenství již není jen o optimalizaci daní. Klienti stále více řeší bezpečnost své rodiny, dobré vzdělání pro své děti a přístup ke kvalitnímu zdravotnictví, kdy se rozhodují v které zemi žít, podnikat a platit daně.

To nevyhnutelně vede k dilematu mezi finančním ziskem z daňové optimalizace versus blahem rodiny v širším smyslu. A blaho rodiny má velmi často přednost protože peníze / výše uvedený fin zisk je sice důležitý faktor pro blaho rodiny, ale blaho jejich rodiny v širším smyslu je pro klienty top priorita, která se nedá ničím / penězi zaplatit. V praxi je tak vybrána země pro život a podnikání rodiny sice s vyššími daněmi, ale bezpečná, s kvalitním školstvím a zdravotnictvím. Výsledkem je tak zaplacení vyšších daní, ale především blaho rodiny a její spokojený život. A mýtus, že daňové poradenství je poskytováno pouze za účelem daňové optimalizace je tak pouze mýtus.

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz