Česká republika plánuje snížit navrhovanou sazbu daně z digitálních služeb

Vláda České republiky se obává, že její navrhovaná sazba 7% z digitální daně pro technologické společnosti může být ve srovnání s ostatními státy EU příliš vysoká.

Vláda České republiky se obává se, že navrhovaná sazba 7 % z digitální daně pro technologické společnosti s globálním obratem nad 750 milionů EUR (809 milionů USD) může být ve srovnání s ostatními státy EU příliš vysoká. Rozpočtový výbor parlamentu ČR proto jednomyslně odložil diskusi o snížení sazby do 10. června s cílem poskytnout více času a dosáhnout konsenzu v této otázce mezi vládními stranami. Česká vláda podle ministra financí zvažuje 5% sazbu daně a současně existuje dohoda, že by tato sazba neměla být nižší než 3 %.

Návrh je součástí zemí EU, které se snaží uvalit vyšší daně na technologické společnosti, jako jsou Facebook, Google a Amazon. Čeka se však na výsledek snahy OECD o celkové přehodnocení zdanění digitální ekonomiky. V současnosti se OECD snaží získat více než 130 zemí, aby souhlasily s globálním plánem digitální daně do konce roku 2020, neboť pandemie Covid-19 toto úsilí zpozdila.

Sdílet:

Další články

Daň z příjmů právnických osob v Lucembursku

Lucemburský daňový systém rozlišuje mezi korporátními rezidenty a nerezidenty. Zatímco korporátní rezidenti jsou povinni platit daně z celosvětových příjmů, korporátní nerezidenti jsou zdaněni pouze z příjmů z Lucemburska, tj. příjmů původem z území Lucemburska.

Zanechte nám vzkaz